Sparande

Missa inte Fråga Nordea Live

Ekonomi Nyheter Den 30 mars till 1 april sänder Nordea Live från Centralstationen i Stockholm. Tre innehållsrika dagar med tema boende, sparande och företagande.

Boränteprognos: Extremt låga räntor

Ekonomi Nyheter Mycket låg inflation stressar Riksbanken som sänkt reporäntan till rekordlåga 0 procent.

Föräldrar avgörande för första bostadsköpet

Ekonomi Nyheter För att kunna köpa sitt första boende behöver tre av fem 18–29-åringar någon form av ekonomiskt stöd från föräldrarna, enligt Nordeas...

Boränteprognos: Räntorna förblir låga

Ekonomi Nyheter Riksbankens fokus är främst inriktad mot inflation och inflationsförväntningar. Kronkursen spelar därmed stor roll då en starkare valuta...

Boränteprognos: Boräntor nere på rekordlåga nivåer

Ekonomi Nyheter Riksbanken sänkte reporäntan med hela 0,5 procentenheter till 0,25 procent i juli. Samtidigt indikerade de att räntan ska ligga kvar på denna...

Ekonomiskt medvetna unga bor kvar hemma

Ekonomi Nyheter En ny Nordeaundersökning om yngres boende, ekonomi och framtidsplaner visar på stark ekonomisk medvetenhet bland unga.

Ordnad ekonomi underlättar dejting

Ekonomi Nyheter
En ny Nordeaundersökning om relationsekonomi visar att den som dejtar bör ha ordning på sin ekonomi om man har seriösa avsikter med relationen.

Boränteprognos: Bundna tvååringen lägst året ut

Ekonomi Nyheter Riksbanken sänker räntan mot slutet av året. Men genomslaget på den rörliga boräntan blir begränsat. Det skriver Nordeas ekonomer i en...

Boränteprognos: Bundna boräntor blir inte mycket lägre

Ekonomi Nyheter Boräntor med längre löptider kommer inte mycket lägre. De ligger under 3-månadersräntan idag och det kan därför vara intressant att binda...

Ingela Gabrielsson: Tips till dig som tänker köpa fritidshus

Ekonomi Nyheter Ingela Gabrielsson, privatekonom
Ekonomi, tid, intresse och engagemang är fyra hörnstenar som utgör förutsättningarna för att ha glädje av ett fritidshus.