Ingela Gabrielsson: Tips till dig som tänker köpa fritidshus

Ekonomi Nyheter Ingela Gabrielsson, privatekonom

 
Ingela Gabrielsson, privatekonom

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Ekonomi, tid, intresse och engagemang är fyra hörnstenar som utgör förutsättningarna för att ha glädje av ett fritidshus.

Just nu verkar det vara många fritidshus till salu, är det ett bra tillfälle att köpa nu?
Det är framförallt på våren som vi överväger att köpa fritidshus, med sommaren som väntar runt hörnet. Det talar för att det kan vara dyrast att köpa på våren om det finns många intresserade köpare. Å andra sidan finns det just nu mycket att välja på. Det är det egna behovet och ekonomiska förutsättningarna som bör avgöra.

Vad ska man tänka på?
Börja med att be om ett lånelöfte som visar hur mycket du skulle kunna få låna till köp av fritidshus. Sedan ska du titta på många olika objekt innan du slår till. Ta reda på kommunikationer, renoveringsbehov, besittningsrätt och servitut. Ett bra tips är att anlita en besiktningsman innan du bestämmer dig.

Under det första året tillkommer det en hel del kostnader som man måste ta med i kalkylen. Det är utgifter för nya pantbrev, lagfart, möbler, trädgårdsredskap, cyklar och så vidare. Allt för att komma igång i det nya huset.

Vad kan man göra för att hålla utgifterna nere?
Uppvärmning och andra driftskostnader kan dra iväg, speciellt om man behöver ha underhållsvärme på året runt. Ett sätt att finansiera huset är att hyra ut det några veckor per år. Du har rätt att dra av 20 procent av hyresinkomsterna plus ett schablonavdrag på 21 000 kronor i år. En annan möjlighet är att vara flera ägare och på så sätt både utnyttja fritidshuset mer, samtidigt som man är flera som kan dela på kostnaderna. Ska ni vara flera delägare rekommenderar jag en bra och tydlig skriftlig överenskommelse om hur delägarskapet ska fungera i praktiken.