Konjunktur

Boränteprognos: Räntebotten är nära

Ekonomi Riksbanken lät reporäntan ligga still vid det senaste penningpolitiska mötet, men är öppen för att göra mer om det behövs. Även om...

Boränteprognos: Riksbanken väntas fortsätta sänka räntan

Ekonomi Nyheter Riksbanken sänkte reporäntan till minus 0,25 procent vid ett extrainkallat möte den 18 mars. Fler räntesänkningar är att vänta troligen redan...

Riksbanken sänker reporäntan igen, vad innebär det?

Ekonomi Nyheter Riksbanken fattade den 18 mars beslut att sänka reporäntan från -0,10 till -0,25 procent den 25 mars. De ska även köpa statsobligationer för 30...

Boränteprognos: Fortsatt låga boräntor under 2015

Ekonomi Nyheter Riksbanken är angelägen om att upprätthålla trovärdigheten för inflationsmålet och sänkte därför reporäntan till minus 0,1 procent vid...

Boränteprognos: Korta boräntan har bottnat

Ekonomi Nyheter Boräntorna väntas stiga något under prognosperioden, men måttligt i närtid, skriver Nordeas ekonomer i sin senaste boränteprognos.

Boränteprognos: Läge att binda delar av lånen

Ekonomi Nyheter Då räntor med längre löptider väntas stiga kan det vara läge att binda delar av sina bolån. Det skriver Nordeas ekonomer i en boränteprognos.

Boränteprognos: Bundna boräntan vänder uppåt

Ekonomi Nyheter Nordeas ekonomer bedömer att 3-månadersräntan kan sjunka ytterligare något, men att de bundna boräntorna troligen vänder uppåt.

Riksbanken sänker igen i februari

Ekonomi Nyheter Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Nordeas ekonomer bedömer att ytterligare en sänkning kommer i februari.

Boränteprognos: Boräntorna kan bottna snart

Ekonomi Nyheter
Boräntorna kan sjunka ytterligare i höst och Riksbanken kommer att sänka reporäntan i december. Det skriver Nordeas ekonomer i sin rapport.

Boränteprognos: Korta boräntan kan sänkas ytterligare

Ekonomi Nyheter
Den korta boräntan kommer att sjunka ytterligare och riksbanken sänker styrräntan igen i december, anser Nordeas ekonomer.