Taggat: Pressmeddelanden

Arbetslöshet påverkar privatekonomin mest

Arbetslöshet påverkar privatekonomin mest

Arbetslösheten är det största hotet mot privatekonomin. Var fjärde person kan inte behålla sin levnadsstandard i mer än två månader om man blir arbetslös. Det visar Nordeas undersökning om vilka situationer som skulle kunna påverka privatekonomin mest.