Annika Winsth

Boränteprognos: Räntebotten är nära

Ekonomi Riksbanken lät reporäntan ligga still vid det senaste penningpolitiska mötet, men är öppen för att göra mer om det behövs. Även om...

Boränteprognos: Överväg att binda del av lånet

Ekonomi Nyheter En reporänta på 0 procent under kommande ett och ett halvt år talar för fortsatt mycket låga boräntor.

Boränteprognos: Extremt låga räntor

Ekonomi Nyheter Mycket låg inflation stressar Riksbanken som sänkt reporäntan till rekordlåga 0 procent.

Boränteprognos: Räntorna förblir låga

Ekonomi Nyheter Riksbankens fokus är främst inriktad mot inflation och inflationsförväntningar. Kronkursen spelar därmed stor roll då en starkare valuta...

Boränteprognos: Boräntor nere på rekordlåga nivåer

Ekonomi Nyheter Riksbanken sänkte reporäntan med hela 0,5 procentenheter till 0,25 procent i juli. Samtidigt indikerade de att räntan ska ligga kvar på denna...

Boränteprognos: Räntorna förblir låga i sommar

Ekonomi Nyheter Mycket låg inflation gör att Riksbanken sänker räntan ytterligare en gång i juli, trots att konjunkturen tydligt har vänt upp. Det gör att...

Boränteprognos: Räntorna förblir låga ett tag till

Ekonomi Nyheter Efter Riksbankens senaste räntebesked har Nordea ändrat sin ränteprognos till att reporäntan sänks i juli, samt att den första räntehöjningen...

Boränteprognos: Bundna boräntor på väg upp

Ekonomi Nyheter Den senaste tiden har det kommit allt fler signaler om en förbättrad konjunktur både internationellt och här i Sverige. Samtidigt fortsätter den...

Boränteprognos: Låg inflation ger låga räntor

Ekonomi Nyheter Riksbankens senaste penningpolitiska möte gav beskedet att nästa räntehöjning sker först i början av nästa år.

Boränteprognos: Historiskt låga räntor

Ekonomi Nyheter Riksbanken sänkning av reporäntan i december kom sent i konjunkturcykeln och Nordea räknar inte med att det blir fler sänkningar.