Taggat: SBAB

Bolånetaket fungerar?

Bolånetaket fungerar?

Idag har Finansinspektionen publicerat sin utvärdering av bolånetaket. Bolånetaket infördes den 1 oktober 2010 och innebar att bolånens belåningsgrad begränsades till 85 procents av bostadens marknadsvärde. Sammantaget verkar Finansinspektionen…

Industriproduktionen överraskar

Industriproduktionen överraskar

Industrins produktion ökade med 3,6 procent medan orderingången minskade med 0,1 procent, allt räknat från december till januari. Även om månadsstatistiken är ryckig tyder siffrorna för december och januari sammantaget på att det stora raset f…

Riksbanken kan vara nöjd med ny BNP-statistik

Riksbanken kan vara nöjd med ny BNP-statistik

Utfallet för BNP för fjärde kvartalet förra året blev ungefär som vi räknat med. BNP minskade med 1,1 procent från tredje kvartalet och ökade med 1,1 procent från fjärde kvartalet 2010. Revideringar av BNP-statistiken för 2009 och 2010 för…

Svag eller mycket svag BNP fjärde kvartalet

Svag eller mycket svag BNP fjärde kvartalet

Detaljhandeln ökade i januari med 1,5 procent, jämfört med samma månad förra året, vilket överensstämde väl med vår prognos. Däremot var överskottet i utrikeshandeln i januari på 11,3 miljarder kronor mer än dubbelt så stort som vi räkn…

Toppnotering för bolåneintresset

Toppnotering för bolåneintresset

I förra veckan skrev vi om att intresset för bolån, om man ska döma av antalet sökningar på bolånerelaterade sökord, var nära toppnivåerna från slutet av 2008. Det tog bara en vecka innan toppnivån passerades. Vårt söktrendindex har gått…

Dyr sista minuten till Grekland

Dyr sista minuten till Grekland

Till sist nåddes en uppgörelse om ett nytt stödpaket från EU och IMF till Grekland på 130 miljarder euro. Privata investerare, som har grekiska obligationer, tvingas också acceptera en större nedskrivning än vad som tidigare överenskommits. Up…

Svenskarna söker mer efter bolån (på internet)

Svenskarna söker mer efter bolån (på internet)

Sedan en tid tillbaka följer vi statistik över hur många google-sökningar svenska hushåll gör på sökord som kan kopplas till bolån. Ett par iakttagelser kan göras:• De senaste 6-7 åren har antalet sökningar ökat stadigt. Indexet är just…

Bra industristatistik för BNP-prognosen

Bra industristatistik för BNP-prognosen

Industriproduktionen i december var oförändrad från november, vilket var precis vad vi räknat med. Däremot blev vi positivt överraskade av industrins orderingång, som ökade med 8,6 procent från november till december. Den kraftiga uppgången v…

Halverad prognos för styrräntan

Halverad prognos för styrräntan

Vi ändrar vår prognos för Riksbankens styrränta. Tidigare räknade vi med en sänkning i februari med 0,50 procentenheter till 1,25 procent. Bättre konjunkturindikatorer internationellt och i Sverige den senaste tiden bidrar till att vi nu tror p

Olika stor fallhöjd i boräntorna

Olika stor fallhöjd i boräntorna

Förra året steg den kortaste boräntan, med en bindningstid på tre månader, kontinuerligt till mitten av december. Då nådde den en topp på 4,50 procent. Därefter har tremånadersräntan börjat sjunka och efter dagens sänkning ligger den på 4…