Taggat: Snabbkommentaren

Bensinpriset påverkar på många sätt

Bensinpriset påverkar på många sätt

Råvarupriserna har återhämtat sig hittills i år, delvis till följd av starkare konjunktursignaler i många länder, delvis till följd av den ökade riskaptiten hos investerare och placerare. Inte minst har oljepriserna rusat iväg, till följd av…

Arbetsmarknaden talar inte för räntesänkning 

Arbetsmarknaden talar inte för räntesänkning 

Trots inbromsningen i ekonomin i slutet av förra året, så har arbetsmarknaden hittills stått emot bra. Den öppna arbetslösheten i februari var 7,5 procent säsongrensat, jämfört med 7,6 procent motsvarande månad förra året. Antalet sysselsat…

Mindre press på bostadsmarknaden

Mindre press på bostadsmarknaden

I går släppte vi en ny konjunktur- och ränteprognos där vi räknar med en långsam återhämtning i den globala ekonomin under 2012 och 2013. Riskerna för mer extrema scenarion (eurokollaps, EU:s sammanbrott etc) har minskat de senaste månaderna …

Bolånetaket positivt för låntagarna

Bolånetaket positivt för låntagarna

Resultatet av Finansinspektionens rapport om bolånetaket tyder på att bostadsmarknaden är betydligt sundare idag än för några år sedan. Negativa effekter som kraftiga prisfall på bostäder eller att förstagångsköpare skulle stängas ute frå…

Lägre men fortfarande för höga ränteförväntningar

Lägre men fortfarande för höga ränteförväntningar

I början av januari skrev vi i Snabbkommentaren att hushållens förväntningar på den kortaste boräntan med tre månaders bindningstid låg alltför högt. Den senaste enkäten från Konjunkturinstitutet visar att hushållen nu börjat dra ner rän…

Det våras för industrin

Det våras för industrin

Inköpschefsindex brukar vara en pålitlig indikator på konjunkturen. När inköpscheferna inom industrin i januari visar större optimism är det därför en viktig signal. Indexet steg från 48,9 i december till 51,4 i januari och ligger därmed fö…