Ingela Gabrielsson

Urstark tro på stigande bostadspriser

Ekonomi Nyheter För de kommande 12 månaderna tror 65 procent på fortsatt stigande bopriser, en tydlig ökning jämfört med 44 procent för ett år sedan, enligt...

Föräldrar avgörande för första bostadsköpet

Ekonomi Nyheter För att kunna köpa sitt första boende behöver tre av fem 18–29-åringar någon form av ekonomiskt stöd från föräldrarna, enligt Nordeas...

Fortsatt stark tro på stigande bopriser

Ekonomi Nyheter Nordeas nya undersökning om boendeekonomi visar att andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser det kommande året ligger kvar på samma...

Allt fler tror på stigande bopriser och räntor

Ekonomi Nyheter Nordeas undersökning visar att andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser har ökat kraftigt jämfört med förra året.

Ekonomiskt medvetna unga bor kvar hemma

Ekonomi Nyheter En ny Nordeaundersökning om yngres boende, ekonomi och framtidsplaner visar på stark ekonomisk medvetenhet bland unga.

Ordnad ekonomi underlättar dejting

Ekonomi Nyheter
En ny Nordeaundersökning om relationsekonomi visar att den som dejtar bör ha ordning på sin ekonomi om man har seriösa avsikter med relationen.

Fler tror på högre bopriser och lägre boräntor

Ekonomi Nyheter
Två av tre svenskar räknar med stigande bostadspriser och sjunkande boräntor det närmaste året, visar Nordeas undersökning.

Bunden eller rörlig boränta – Hur bör man agera?

Ekonomi Nyheter
Prognoserna om den fortsatta ränteutvecklingen går isär. Hur bör man agera med sina bolån?

Ingela Gabrielsson: Tips till dig som tänker köpa fritidshus

Ekonomi Nyheter Ingela Gabrielsson, privatekonom
Ekonomi, tid, intresse och engagemang är fyra hörnstenar som utgör förutsättningarna för att ha glädje av ett fritidshus.

Stor osäkerhet kring bostadspriser och bostadsräntor

Ekonomi Nyheter Hushållen är splittrade kring både bostadspriserna och bostadsräntornas utveckling de närmaste 12 månaderna och föredrar att dela upp bolånen...