Urstark tro på stigande bostadspriser

Ekonomi Nyheter

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea

Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea

Tron på ständigt stigande bostadspriser sitter djupt rotad hos svenskarna. För de kommande 12 månaderna tror 65 procent på fortsatt stigande priser, vilket är en tydlig ökning jämfört med 44 procent för ett år sedan. Samtidigt tror fler än tidigare nu på sjunkande boräntor, enligt Nordeas undersökning om boendeekonomi.

I ännu högre grad än tidigare bekräftar svenskarna återigen sin tro på stigande bostadspriser. Nu tror två av tre, 65 procent, att bostadspriserna kommer att stiga det närmaste året. 2012 trodde enbart 26 procent på stigande bostadspriser. Det visar Nordeas boendebarometer som halvårsvis tar temperaturen på svenskarnas syn på bostadsmarknaden.

– Svenskar i allmänhet har en väldigt bestämd uppfattning om i vilken riktning bostadspriserna kommer att gå. I dagsläget är det få objekt till salu på marknaden, samtidigt som det kommer att införas nya amorteringsregler i sommar. Det talar för att priserna kan komma att hetta till ytterligare den närmaste tiden, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Synen på bostadspriserna stämmer bra överens med vad svenskarna tror om bostadsräntorna. Undersökningen visar att de svenska hushållen räknar med stigande bostadspriser i kombination med sjunkande eller oförändrade boräntor. Nu är andelen som tror på lägre bostadsräntor 15 procent, medan 51 procent räknar med oförändrad räntenivå.

– Den senaste tiden har vi fått bekanta oss med en reporänta som ligger under nollstrecket, och det pekar ju mot fortsatt låga boräntor, säger Ingela Gabrielsson och fortsätter. Det skapar goda förutsättningar för en bra amorteringskultur. Det är klokt att amortera när räntan är låg, som en del av ett sparande.

Läs hela pressmeddelandet.