Kategori: Fastighetsbranschen

Bostadsmarknaderna spretar 0

Bostadsmarknaderna spretar

Storstadsregionernas bostadsmarknader går i otakt. Under det andra kvartalet har marknaderna överlag tappat fart. Men medan vi sett en tvär inbromsning på Stockholms bostadsrättsmarknad så rusar Göteborgs och Malmös småhusmarknader på i överhettningsliknande fart. Sannolikt ar det uppsvinget i bostadsbyggandet och åtstramningen av villkoren på bolånemarknaden som dämpar marknaderna, men har ojämna regionala effekter.

Fortsatt uppåt för bostadsmarknaderna

Fortsatt uppåt för bostadsmarknaderna

Storstadsregionernas bostadsmarknader tuffar på i rask takt. Under det första kvartalet har stigande efterfrågan och svagare utbud än väntat drivit upp budgivning och prisökningar. Försäljningstiderna var dock i stort sett oförändrade. Skillnaderna mellan regionerna minskade då Stockholm, som tidigare släpat efter, knappade in lite på Göteborg och Malmö. Inför det andra kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka medan prisökningarna dämpas något.

Fortsatt uppåt för bostadsmarknaderna

Fortsatt uppåt för bostadsmarknaderna

Storstadsregionernas bostadsmarknader tuffar på i rask takt. Under det första kvartalet har stigande efterfrågan och svagare utbud än väntat drivit upp budgivning och prisökningar. Försäljningstiderna var dock i stort sett oförändrade. Skillnaderna mellan regionerna minskade då Stockholm, som tidigare släpat efter, knappade in lite på Göteborg och Malmö. Inför det andra kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka medan prisökningarna dämpas något.

Bostadsmarknaderna går i olika takt

Bostadsmarknaderna går i olika takt

Storstadsregionernas bostadsmarknad fortsatte att utvecklas positivt under slutet av 2016, även om en viss inbromsning kunde märkas. Stigande efterfrågan och lägre utbud fick priserna att stiga, trots stillastående budgivning och oförändrade försäljningstider. Det var dock ganska stora skillnader mellan regionerna. Inför det första kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka i god takt medan priserna fortsätter stiga.

Bostadsmarknaderna går i olika takt

Bostadsmarknaderna går i olika takt

Storstadsregionernas bostadsmarknad fortsatte att utvecklas positivt under slutet av 2016, även om en viss inbromsning kunde märkas. Stigande efterfrågan och lägre utbud fick priserna att stiga, trots stillastående budgivning och oförändrade försäljningstider. Det var dock ganska stora skillnader mellan regionerna. Inför det första kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka i god takt medan priserna fortsätter stiga.

Stabilare bostadsmarknader

Stabilare bostadsmarknader

Andra kvartalets rätt branta inbromsning på storstadsregionernas bo-stadsmarknader har följts av återhämtning under det tredje kvartalet. Stigande efterfrågan och ett något lägre utbud har fått priserna att vända uppåt, stimulerat budgivningen och pressat försäljningstiderna. Inför det fjärde kvartalet väntas stabilt utbud, en viss uppgång i både efterfrågan, priser och budgivning medan försäljningstiderna sjunker marginellt.

Stabilare bostadsmarknader

Stabilare bostadsmarknader

Andra kvartalets rätt branta inbromsning på storstadsregionernas bo-stadsmarknader har följts av återhämtning under det tredje kvartalet. Stigande efterfrågan och ett något lägre utbud har fått priserna att vända uppåt, stimulerat budgivningen och pressat försäljningstiderna. Inför det fjärde kvartalet väntas stabilt utbud, en viss uppgång i både efterfrågan, priser och budgivning medan försäljningstiderna sjunker marginellt.

Stabilare bostadsmarknader

Stabilare bostadsmarknader

Andra kvartalets rätt branta inbromsning på storstadsregionernas bo-stadsmarknader har följts av återhämtning under det tredje kvartalet. Stigande efterfrågan och ett något lägre utbud har fått priserna att vända uppåt, stimulerat budgivningen och pressat försäljningstiderna. Inför det fjärde kvartalet väntas stabilt utbud, en viss uppgång i både efterfrågan, priser och budgivning medan försäljningstiderna sjunker marginellt.

På väg mot mjuklandning?

På väg mot mjuklandning?

Efter flera år med tendenser till överhettning rapporterar nu mäklarna att det skett en tydlig dämpning på storstadsregionernas bostadsmarknader under det andra kvartalet. Både efterfrågan, prisutveckling och budgivning har tappat fart samtidigt som försäljningstiderna har ökat. Inför det tredje kvartalet väntas fortsatt dämpad efterfråge- och prisutveckling samtidigt som försäljningarna väntas ta längre tid och ske under mindre budgivning.