Riksbanken sänker igen i februari

Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Nordeas ekonomer bedömer att ytterligare en sänkning kommer i februari nästa år.

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker

Varför sänker Riksbanken reporäntan?
Den svenska ekonomin fortsätter att tappa fart. Läget på arbetsmarknaden förvärras och arbetslösheten stiger till över 8 procent. Det svaga ekonomiska läget bidrar till att inflationstrycket förblir lågt. Sänkningen var allmänt förväntad.

Vad blir Riksbankens nästa steg?
Riksbankens prognos över ekonomin är en aning för optimistisk, enligt vår syn. Därför finns det utrymme för ytterligare sänkningar. Vi bedömer att Riksbanken sänker reporäntan ned till 0,75 procent i februari nästa år, för att därefter ligga kvar på den nivån året ut.

Vad händer med kronan?
Vi står fast vid vår tidigare kronprognos. På kort sikt kan kronan försvagas ytterligare något mot euron. Men överlag ser vi en ganska stabil krona fram över.

Du gillar kanske också...