Bostadsbyggandet lamslaget

Den försämrade tillväxten för svensk ekonomi under andra halvåret 2011 dämpar utvecklingen för byggindustrin i år.

Du gillar kanske också...