Nordeas ekonomer på DN-debatt: Reglering av bolån kan skada redan avkyld marknad

På lördagen skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth och senior ekonom Andreas Jonsson om bolånemarknaden på DN Debatt.

Annika Winsth, chefekonom

Annika Winsth, chefekonom

De anser att nya regleringar för bolån kan ha negativa konsekvenser för både samhällsekonomin och hushållens privatekonomi. Därtill riskerar en bostadsmarknad som redan är under avkylning att dämpas ytterligare om krav införs som tvingar hushållen att amortera mer. Dessutom finns det skäl att ifrågasätta om hushållen verkligen är “överbelånade”, enligt Nordeas ekonomer som svarar för analysen.

 

Andreas Jonsson, senior ekonom

Andreas Jonsson, senior ekonom

 

Du gillar kanske också...