Tre av fyra elolyckor uppkommer i samband med ett felbeteende vid elarbete

Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor bekräftar den trend som visar att allt färre dödsolyckor beror på elolycksfall. Under 2012 har 340 elolyckor och 209 tillbud kommit till myndighetens kännedom. 2011 var siffrorna 438 olyckor och 178 tillbud.

Du gillar kanske också...