Kommunala bostadsbolag granskas av Datainspektionen

2005 riktade Datainspektionen skarp kritik mot ett kommunalt bostadsbolag, bland annat för att det i bolagets e-post förekom uppgifter om boendes och bostadssökandes psykiska hälsa, hudfärg och etniska ursprung.

Du gillar kanske också...