Boränteprognos: Botten nådd för den korta boräntan

Riksbanken sänkte räntan som väntat i december. Mer överraskande var att även räntebanan sänktes och att nästa höjning sköts fram i tiden. Nordeas bedömning är att det inte blir fler sänkningar då konjunkturen väntas ta bättre fart. För hushåll som önskar binda delar av sina lån är nivåerna fortsatt attraktiva.

Annika Winsth, chefekonom

Annika Winsth, chefekonom

– De senaste månadernas mycket låga inflationssiffror fick Riksbankens vågskål att väga över. Att värna inflationsmålet och dess trovärdighet blev viktigare än oron för hushållens skuldsättning och de ljusare konjunkturutsikter vi nu ser framöver. Svensk ekonomi visar dock allt mer tydliga tecken på återhämtning och räntesänkningen kom därmed mycket sent i cykeln, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Nordea bedömer att Riksbanken kommer att ligga kvar på 0,75 procents reporänta till slutet av nästa år då de höjer reporäntan. Räntor med längre löptider kommer att stiga måttligt i takt med att konjunkturen tar bättre fart.

Läs hela Boränteprognosen

Du gillar kanske också...