Fortsatt sigande småhuspriser

Småhuspriserna i Sverige steg med 3 procent under tremånadersperioden juli-september jämfört med föregående tremånadersperiod (april-juni).

Du gillar kanske också...