”Framtidens stad” är en demokratifråga


Fem frågor till Josefin Norén Almén och Ulla Bergström från White arkitekter som anordnar Sveriges första arkitekturfestival, där alla får göra sina röster hörda.

Du gillar kanske också...