Brist på små och billiga lägenheter

Resultatet av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät visar att 183 kommuner bedömer att de har brist på bostäder. Det är 27 kommuner fler än i förra årets enkät. Det finns framför allt ett behov av billiga och små bostäder.

Du gillar kanske också...