Ekonom: Därför faller bopriserna

Prisökningstakten på bostadsmarknaden dämpas och enligt Valueguards HOX-index för Sverige föll prisökningstakten tillbaka till +15,0 procent i årstakt i november, efter en stark årstakt på 18,2 procent föregående månad. November månads utfall innebar den svagaste ökningstakten sedan juni i år och trenden har dessutom börjat vika av nedåt.

Du gillar kanske också...