Japan skriver ned tillväxten

Japans bruttonationalprodukt steg med nedreviderade 0,3 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, och steg med 1,3 procent i beräknad årstakt, enligt definitiv statistik.

Du gillar kanske också...