Stockholms bomarknad bromsar in

Storstadsregionernas bostadsmarknader fortsatte att utvecklas positivt under fjärde kvartalet även om en viss inbromsning kan märkas. Skillnader mellan regionerna är större än de brukar vara och Stockholm släpar efter Göteborg och Malmö.