Då börsnoteras Oncopeptides

Oncopeptides, ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel, avser att i samband med en ägarspridning noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista, Mid Cap. Priset i erbjudandet är satt till 46 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.