CTT Systems ökar vinsten – höjer utdelning

CTT Systems, som levererar fuktkontrollsystem, redovisar ett resultat efter skatt på 10,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (4,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:81 kronor (0:35).