Rot- och rutavdragen ökar

Nyheter Rutavdraget har den största procentuella ökningen, medan rotavdraget ligger kvar på en stabil nivå.Rot står fortfarande för den överlägset största andelen av skattereduktionen - drygt 6,9 miljarder kronor. Det beror dels på att fler köp...

Priserna på småhus har stigit

Nyheter Den största prisökningen finns i Jämtlands län med 11 procent, följt av Norrbottens län med 6 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Kronobergs län med 6 procent, följt av Örebro och Skåne län med 2 procent. I storstadsr...

Så mycket sjunker huspriserna i EU

Nyheter Huspriserna i EU sjönk under första kvartalet. För vissa av länderna ser det särskilt dystert ut.

Här stiger huspriserna mest

Nyheter Under perioden april till och med juni har priserna på permanenta småhus stigit i 14 av 21 län. Här är länen där priserna stigit mest.

Länsförsäkringar sänker boräntor

Nyheter Länsförsäkringar sänker räntorna för bolån med bindningstider från tre månader upp till fem år.

Sommarstugan som växte upp

Nyheter På ett berg vid en Värmdövik ligger ett sommarhus med oregelbunden form. Här, i huset som heter Solnäs, har en antikhandlare med familj funnit sin oas som de använder året om. Inredningen ändras ständigt. Nu gäller den vita stilen med många ...

Sommarstugan som växte upp

Nyheter På ett berg vid en Värmdövik ligger ett sommarhus med oregelbunden form. Här, i huset som heter Solnäs, har en antikhandlare med familj funnit sin oas som de använder året om. Inredningen ändras ständigt.

Konsumenter behöver mer information inför en bostadsaffär

Nyheter En undersökning genomförd på uppdrag av Fastighetsmäklarinspektionen visar att ungefär hälften av de tillfrågade personerna inte anser sig ha tillräcklig kunskap om sina skyldigheter och rättigheter i samband med bostadsaffärer förmedlade av...

Risk för räntestegring

Boränta Riksbanken kunde tagit tidig semester då både styrränta och räntebana lämnades oförändrad. Om den internationella återhämtningen fortsätter accelerera så kan ränteuppgången ta ytterligare fart. Ett ökat konkurrenstryck håller dock tillbaka genomslaget till boräntorna.

Risk för räntestegring

Boränta Riksbanken kunde tagit tidig semester då både styrränta och räntebana lämnades oförändrad. Om den internationella återhämtningen fortsätter accelerera så kan ränteuppgången ta ytterligare fart. Ett ökat konkurrenstryck håller dock tillbaka genomslaget till boräntorna.