Paus i ränteuppgången

Ökad internationell oro har medfört att ränteuppgången pausat. Vi räknar dock med att den tar fart igen när oron bedarrar. På lite längre sikt talar ljusare konjunkturindikatorer, stabilare finansmarknader och Riksbankens räntesignaler för att boräntorna kommer att stiga markant. Därmed är det fortsatt fördel för långa räntebindningstider.

Du gillar kanske också...