Sänkt ränteprognos

Riksbankens ökade fokus på inflationsmålet innebär att vi nu räknar med en långsammare ränteuppgång än tidigare. Fördelen för bundna boräntor finns kvar men har minskat.

Du gillar kanske också...