Tillfällig marknadsoro?

Vårt huvudscenario är att marknadsoron är tillfällig och att tillväxt och räntenivåer kommer att fortsätta stiga. Trots att Riksbanken kommer att avvakta med räntehöjningar så finns fördelen för bundna boräntor fortfarande kvar.

Du gillar kanske också...