När kommer ränteuppgången?

Nedtryckta inflationsförväntningar och räntestimulans från centralbankerna håller nere räntenivåerna. Så småningom bör de dock vända uppåt. Långa räntebindningstider ser fördelaktiga ut jämfört med hur den rörliga räntan kan komma att stiga.

Du gillar kanske också...