Grumliga ränteutsikter

Riksbankens kortsiktiga fokusering på inflationsutfall och kronans värde gör att ränteprognosen blir extra osäker. Huvudscenariot är att bolåneräntorna ligger kvar på nuvarande låga nivåer i upp till ett år framöver, innan de börjar stiga. Den riskvillige bolåntagaren avvaktar därför med att binda bolånen medan den försiktige binder åtminstone en del.

Du gillar kanske också...